Harpidetu gure albiste buletinera Bizkaia Triathlon ekitaldiari buruzko albiste berrienez jakitun egon zaitezen.
* Nahitaezko eremuak